DANH SÁCH BS PHÒNG KHÁMBs CK1 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN   GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM
                                                                KHÁM CHỮA BỆNH  CHUYÊN KHOA NỘI THẬN  

THỨ 2 - CN 
( 7H - 17H)

BS.HUỲNH MINH HỒNG                  BS THỰC HIỆN                                          CHỦ NHẬT
                                                            SIÊU ÂM DOPPLER TIM MÁU                 8H -11H

THS.BS.NGUYỄN THỊ THANH HÀ           KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH             THỨ 2-CN
                                                                          CHUYÊN KHOA NỘI                  (7H -17H)


BS.CK1.LÊ CAO THẮNG                   KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH  CHUYÊN       THỨ 2 -CN

                                                                   KHOA NGOẠI THẦN KINH                     7H-17H


BS.TRỊNH MINH CHÂU                  KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH SẢN PHỤ            THỨ 2-CN

                                                              KHOA                                                               7H-17H

BS. VŨ MINH XƯƠNG                  BÁC SĨ PHỤ TRÁCH CHUYÊN KHOA             THỨ 2- CN
                                                               X QUANG                                                         7H-17H

CN.PHAN NGỌC THUẦN             CN.KTV KHOA XÉT NGHIỆM                        THỨ 2 -CN
                                                                                                                                          7H-17H

DS.PHAN THỊ MAI                         TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC                                       THỨ 2 - THỨ 7
                                                                                                                                            7H-17H

DS.HỒ THỊ KIỀU VÂN                DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC                                            THỨ 2- CN
                                                                                                                                            7H -17H

TRIỆU THỊ QUỲNH NHƯ             DƯỢC SĨ TRUNG HỌC                                THỨ 2- CN
                                                                                                                                        7H-17H

TRẦN HOÀNG NGHĨA                    KỸ THUẬT VIÊN   X QUANG                     THỨ 2-CN
                                                                                                                                          7H -17H

NGUYỄN NHẬT CƯỜNG              KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM                  THỨ 2 - CN
                                                                                                                                          7H - 17H                                     
Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét