Thông tin mới về kết luận 73 sổ hồng khu đất “vàng”ở Đồng Nai

 

Qua kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai và UBND TP Biên Hòa xác định nguồn gốc đất đã cấp 73 sổ hồng xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me là của người dân.

Mới đây, UBND TP Biên Hòa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Thanh tra tỉnh và Sở TN&MT về việc xác minh nguồn gốc đất đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) trước kia thuộc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (gọi tắt là HTX Gò Me).

Điều này hoàn toàn ngược lại với kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho rằng việc cấp 73 sổ hồng là vi phạm.

Nguồn gốc đất của người dân

Theo báo cáo của UBND TP Biên Hòa: Sở TN&MT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở tài liệu lưu trữ tại Chi cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường phía Nam, qua đối chiếu, chồng ghép bản đồ xác định: Vị trí 73 thửa đất HTX Gò Me cấp cho các hộ xã viên tương ứng với vị trí các thửa đất trên nền bản đồ xã Bình Trước (quận Đức Tu, tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hòa) trước kia.

Từ đó đã đối chiếu và khai thác được thông tin về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ xã viên sử dụng trước khi đưa đất vào các tập đoàn, rồi sau đó là HTX Gò Me trong Sở Địa bộ của xã Bình Trước. Tài liệu nguồn gốc sử dụng đất được lưu giữ tại HTX Gò Me và nguồn gốc sử dụng đất trong hồ sơ kê khai đăng ký cấp sổ hồng được UBND phường Thống Nhất xác minh.

Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai xác định nguồn gốc sử dụng đất của 73 thửa đất nêu trên là đất của bà con nông dân tự nguyện đưa vào làm ăn tập thể tại các tập đoàn. Năm 1984, sáp nhập tập đoàn thành lập HTX Gò Me. Với sự tham gia đóng góp đất của các hộ xã viên, HTX có giao khoán lại cho các xã viên để sử dụng sản xuất nông nghiệp.

Thông tin mới về kết luận 73 sổ hồng khu đất “vàng”ở Đồng Nai - 1

UBND TP Biên Hòa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp 73 sổ hồng cho các hộ gia đình từng là xã viên của Hợp tác xã Gò Me. Ảnh: VH

Năm 1999, Nhà nước cho kê khai đăng ký đất đồng loạt của các hộ dân đang sử dụng đất được kê khai và xin cấp sổ hồng.

Như vậy, UBND TP Biên Hòa khẳng định căn cứ quy định pháp luật về đất đai tại các thời điểm xét cấp 73 giấy chứng nhận như đã nêu trên là phù hợp với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 1311/UBT ngày 2-4- 2003 và hướng dẫn của Sở Địa chính (nay là Sở TN&MT).

Thanh tra Chính phủ từng lưu ý kết luận của Thanh tra tỉnh

Trước đó, như đã phản ánh, tháng 3-2022 Thanh tra tỉnh Đồng Nai có kết luận thanh tra xác định UBND phường Thống Nhất, UBND TP Biên Hòa cùng Sở TN&MT cấp 73 sổ hồng với diện tích hơn 8,4 ha cho các xã viên của HTX Gò Me là vi phạm Luật Đất đai.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho rằng hồ sơ cấp sổ hồng cho các hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất theo quy định nên không đủ điều kiện để xem xét.

Tuy nhiên, đại diện HTX Gò Me cho rằng kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai là chưa chính xác nên đã có đơn kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và đoàn thanh tra xem xét lại để có đánh giá khách quan hơn. Bên cạnh đó, HTX Gò Me có đơn khiếu nại một số nội dung trong kết luận thanh tra gửi lên Thanh tra Chính phủ.

Sau khi xem xét đơn khiếu nại và hồ sơ kèm theo, Thanh tra Chính phủ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết đơn theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong phiếu chuyển đơn Thanh tra Chính phủ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý về Quyết định 341 ngày 2-7-1997 của chủ tịch UBND TP Biên Hòa thành lập Ban trù bị chuyển đổi HTX Gò Me; biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất; bảng kiến nghị xử lý đất có nội dung đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho xã viên. Văn bản 1311/UBT ngày 2-4-2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp sổ hồng cho hộ gia đình xã viên và HTX...

Do đó, ngày 18-5-2022, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, UBND TP Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát theo nội dung đơn khiếu nại của HTX Gò Me.

Đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về nguồn gốc đất và UBND TP Biên Hòa có báo cáo về quy trình cấp 73 sổ hồng là đúng quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Nguồn: https://plo.vn/thong-tin-moi-ve-ket-luan-73-so-hong-khu-dat-vango-dong-nai-post722566.html

Phê duyệt hàng ngàn tỉ đồng làm đại dự án qua Đồng Nai

Vành đai 3 - TP HCM đi qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 11,2km dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 6-2023.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét