Đề xuất thêm phương án hưởng BHXH một lần

 

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án, trường hợp nghỉ việc không đóng BHXH sau 12 tháng nếu hưởng BHXH một lần sẽ chỉ được hưởng bằng 1 tháng lương cho mỗi năm đóng. Số tiền BHXH đóng còn lại được bảo lưu để hưởng khi tới tuổi nghỉ hưu.

Trong Dự thảo Luật BHXH sửa đổi BHXH mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhóm người lao động nghỉ việc và dừng đóng BHXH được hưởng một lần. Với điều kiện, sau 12 tháng không đóng BHXH, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện, có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm. 

Thêm phương án rút BHXH một lần cho người lao động.  Ảnh: NLĐ.

Dự thảo cũng bổ sung thêm, người mắc những bệnh nguy hiểm tới tính mạng (không trong danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế ban hành) cũng được hưởng BHXH một lần.

Về mức hưởng BHXH một lần, dự thảo luật đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: Giữ mức hưởng như luật hiện hành, tức mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính hưởng bằng 1,5 tháng lương đóng, mỗi năm đóng sau năm 2014 được tính bằng 2 tháng lương đóng.

Phương án 2: Với người hưởng BHXH một lần vì lý do ra nước ngoài định cư, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nguy hiểm tính mạng vẫn được tính mức hưởng như phương án 1.

Khi tới tuổi nghỉ hưu, với số tiền BHXH đang bảo lưu, người lao động có thể đóng một lần cho số năm còn thiếu để nhận lương hưu; hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng cho tới khi đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội (nhận khi đủ tuổi nghỉ hưu tới năm 80 tuổi); hoặc nhận BHXH một lần phần còn lại.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện hưởng BHXH một lần, chỉ được nhận phần mình đóng, không gồm phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Như vậy, nếu theo phương án 1 kể trên của Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nội nội dung cơ bản như quy định hiện hành.

Nếu chọn phương án 2, người lao động nghỉ việc và không đóng BHXH sau 12 tháng, khi hưởng BHXH một lần sẽ chỉ được nhận phần tiền mình đóng. 

Riêng phần đơn vị sử dụng lao động cùng đóng chưa được nhận ngay, nhưng được bảo lưu để tính dồn nếu người lao động sau đó tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện; hoặc nhận khi tới tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng đề xuất quy định điều kiện nhận lương hưu từ tối thiểu 20 năm đóng BHXH giảm còn 15 năm. Giải pháp này nhằm tạo điều kiện cho người lao động dễ tiếp cận hơn với chính sách lương hưu, thay vì hưởng BHXH một lần.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét